nukuksėti

nukuksėti
1 nukuksė́ti, nùkuksi, -ė́jo intr. kuksint, kriuksint nubėgti (apie kiaules): Kai paleidau bekonus iš tvarto, tai jie nukuksė́jo už trobų kažin kur Žvr. \ kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; sukuksėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nukukšėti — 1 nukukšėti, nùkukši, ėjo intr. nueiti, nukauškinti: Dar jis kartais ir į Alytų nukukši Al. kukšėti; nukukšėti; prakukšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškuksėti — 1 iškuksėti, ìškuksi, ėjo tr. godžiai išgerti, iškliukinti: Aš trim gurkšniais ìškuksiu pieno stiklinę Ds. Šėmoja kaip už ausų tris viedrus iškuksėjo Ds. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kuksėti — 1 kuksėti, kùksi, ėjo 1. intr. verkti kukčiojant; nuo verksmo ar juoko gaikščioti, gaudyti kvapą: Nekuksėk, bo da pridėsiu (dar mušiu)! Ssk. Kai tėvas subarė, ėmė kuksėti Žb. Net kuksėti pradėjau susigraudinęs Vaižg. Girdi – raud iš marių pusės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukšėti — 1 kukšėti, kùkši, ėjo intr. 1. kaukšėti, kalenti: Jau kiaušiniuose vištukai kukši, tuoj risis Krsn. 2. pamažu kapoti, kalti: Senukas malkinėj kùkši Mrj. Jau senukė pas bulves kùkši (bulves kaupia) Mrj. 3. kvaksėti: Višta kùkši kukt kukt kukt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakuksėti — 1 pakuksėti, pàkuksi, ėjo intr. 1. kiek sugurgėti, sukliuksėti: Ąsotis pakuksėjo ir įtraukė laputę upėn Ut. 2. refl. pasikukčioti: Ana pasikuksėdama verkia graudžiai J. Verkia mano panelė pasikuksėdama Ar. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakukšėti — 1 prakukšėti, pràkukši, ėjo tr. prakapoti, praskaldyti: Mes eisim maudytis, o tu gali čia malkų prakukšėt Ūd. kukšėti; nukukšėti; prakukšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikuksėti — 1 prikuksėti, prìkuksi, ėjo tr. prisigerti, prisikliukinti: Prikuksėjo, kiek tik lindo Kp. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; sukuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukuksėti — 1 sukuksėti, sùkuksi, ėjo 1. intr. sukukčioti: Sukuksės dar keletą rozų ir užmirš tą beržinę košę Ssk. 2. intr. sukatėti, sukudakuoti: Staiga ties jais sukuksėjo gaidys rš. 3. tr., intr. smarkiai sudainuoti: Sùkuksi dainas beeidami Dkk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsikuksėti — 1 įsikuksėti, įsìkuksi, ėjo įsijuokti: Insikuksėjo kap višta Rod. kuksėti; įsikuksėti; iškuksėti; nukuksėti; pakuksėti; prikuksėti; sukuksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”